Mere om produkt og pris

Er automatisk kontering i bogføring noget nyt ?

Nej egentlig ikke, men vores erfaring med de forskellige automatiske konteringsprogrammer der i dag er integreret i etablerede regnskabsprogrammer er, at de ikke konterer særlig konsekvent, “glemmer” tidligere konteringer og at der er for meget arbejde med at programmerne selv lærer at kontere, så derfor har vi selv udviklet og brugt vores eget program, som hermed også er tilbudt til andre regnskabsfolk og direkte til kunder.

Hvilke manuelle opgaver skal udføres?

Efter den automatiske kontering fra NemKladden er lagt i kladden på dit bogføringssystem, skal det sædvanlige arbejde udføres med at vedhæfte bilag til posteringen, hvis det er elektronisk eller bilag sættes i bilagsmappen og derefter kontrol af konteringen inden bogføring.

Der kan være posteringer der skal tekste anderledes og splittes op på flere konti end NemKladden har foreslået det, hvis der f.eks. er tale om betalt husleje, hvori der udover husleje indgår udgifter til el, vand, varme og fællesudgifter eller hvis der f.eks. er udbetalt udlæg til en medarbejder af udgifter som skal konteres på flere forskelige konti.

Tidsbesparelse

Da vi via Robotbogholderen selv anvender NemKladden på udvalgte kunder, som ikke er 100% automatiseret i forvejen, har vi naturligvis god erfaring med den tidsbesparelse vi selv opnår, og vi tager gerne en snak med dig, om hvilke muligheder du har ud fra dit nuværende set-up, hvor du nok vil blive overrasket over din mulige besparelse.